Z początkiem nowego roku weszły w życie znowelizowane przepisy art. 236 i 237 ksh, które zwiększają zakres ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Ułatwienia obejmują wykonywanie uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników oraz uzupełniania porządku jego obrad przez wspólników mniejszościowych.

Najważniejsze zmiany obejmują:
  1. Uprawnienie do żądania umieszczenia w porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników określonych spraw przez wspólników reprezentujących 1/20 kapitału zakładowego;
  2. Żądanie o którym mowa wyżej powinno zostać zgłoszone zarządowi na 3 tygodnie przed terminem zgromadzenia wspólników;
  3. Zarząd ma obowiązek wprowadzić żądane sprawy do porządku obrad najbliższego zgromadzenia wspólników i zawiadomić o tym wspólników w sposób przewidziany dla zwołania zgromadzenia.

Patrz: Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 roku o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. 2016, poz. 2255).