rfelijak

About rfelijak

This author has not yet filled in any details.
So far rfelijak has created 7 blog entries.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. w świetle ograniczeń wynikających z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest właścicielem nieruchomości rolnej (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 585 – dalej jako „Ustawa”) do zbycia udziałów w spółce znajdą zastosowanie przepisy w/w Ustawy, w szczególności art. 3a...

Przekształcenie nie uchroni dłużnika od odpowiedzialności

W dniu 9 lutego 2017 roku Sąd Najwyższy wydał uchwałę , w której stwierdził iż Dłużnik będący osobą fizyczną ponosi solidarną odpowiedzialność na podstawie art. 58413 KSH, jeżeli wierzyciel wytoczy przeciwko niemu powództwo w okresie biegu terminu określonego w tym przepisie...

Prezes Zarządu odpowiada za niedochowanie należytej staranności przy prowadzeniu spraw spółki

Podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej członków organów zarządzających w spółkach kapitałowych jest art. 293 KSH (dla spółek z o.o.) oraz art. 483 KSH (dla spółek akcyjnych). Spółka może dochodzić odszkodowania od członka organu spółki lub likwidatora, jeżeli wykaże, że...

Od 1 stycznia 2017 roku większa ochrona dla wspólników mniejszościowych

Z początkiem nowego roku weszły w życie znowelizowane przepisy art. 236 i 237 ksh, które zwiększają zakres ochrony wspólników mniejszościowych w spółce z o.o. Ułatwienia obejmują wykonywanie uprawnień do zwoływania zgromadzenia wspólników oraz uzupełniania porządku jego obrad przez wspólników mniejszościowych.

Obowiązek wniesienia dopłat do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – jak go sformułować w umowie spółki?

Dopłaty są jedną z form dofinansowania spółki. Aby jednak móc nałożyć na wspólników spółki obowiązek ich wniesienia taka możliwość musi zostać przewidziana w umowie spółki. Jeśli przy zakładaniu spółki wspólnicy „zapomnieli” dodać postanowienie o obowiązkowych dopłatach – nic straconego!

Okres sprawowania funkcji członka rady nadzorczej wydłuża się poza kadencję

W dniu 24 listopada 2016 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (III CZP 72/16), którą rozwiał wątpliwości dotyczące sposobu obliczenia okresu trwania kadencji członka rady nadzorczej w spółce akcyjnej i wygaśnięcia jego mandatu.

Witaj, świecie!

Witaj w WordPressie. To jest twój pierwszy wpis. Zmodyfikuj go lub usuń, a następnie rozpocznij pisanie!